2017-07-07

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadani pn. ”Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk” z powodu:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp., Zamawiający był zmuszony do unieważnienia postępowania, ponieważ oferta z ceną najkorzystniejszą przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz budżetu Gminy. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje przedmiotowego zadania do kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
b/d