Oświata (23)

Urząd Miejski w Szczyrku informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego, a także o terminach składania dokumentów do Przedszkola Publicznego w Szczyrku na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Szczyrku, ul. Górska 104.

poniedziałek, 16 styczeń 2017 14:20

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Napisane przez

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

piątek, 13 styczeń 2017 11:25

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Napisane przez

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

NFORMACJA DLA RODZICÓW

Urząd Miejski w Szczyrku informuje jak uzyskać pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. W załączeniu przestawiamy zasady i kryteria przyznania pomocy. Druki wniosków o przyznanie stypendium dostepne są w Urzędzie Miejskim w Szczyrku oraz na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl/oświata. Dodatkowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w biurze nr 28, Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 lub pod numerem telefonu 033 829 50 22.  Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie od 1 do 15 września 2016r.

 

ZAPROSZENIE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJALNYCH

Burmistrz Miasta Szczyrk oraz Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr1 w Szczyrku serdecznie zapraszają uczniów, nauczycieli oraz rodziców, do udziału w:

VIII GIEŁDZIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,

która odbędzie się na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9,

dnia 11 marca (piątek) 2016r. w godz. 9.00-11.30.

Podobnie jak w latach ubiegłych, oferta skierowana jest do uczniów klas III gimnazjalnych. W tym roku zaproszono przedstawicieli ponad 30 szkół ponadgimnazjalnych z Bielska- Białej i Żywca.

Liczymy na Państwa obecność i uprzejmie prosimy  o potwierdzenie przyjazdu telefonicznie lub e-mailem, do dnia 4 marca 2016r.

 Kontakt tel.: 33 8 178-559, poczta@szkola1. szczyrk.pl

Harmonogram udziału w giełdzie:

Gimnazjum Nr1w Szczyrku i Gimnazjum Nr 2 w Szczyrku-9.00-9.50

Gimnazjum-Buczkowice i Gimnazjum Rybarzowice-9.50-10.40

Gimnazjum Kalna i Gimnazjum-Godziszka-10.40-11.30

Urząd Miejski w Szczyrku informuje o terminach, kryteriach i dokumentach składanych w postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9 : http://szkola1.szczyrk.pl/rekrutacja-20162017/

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku, ul. Myśliwska 154 : http://zspignr2szczyrk.szkolnastrona.pl/

oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=323&news=6406&number=1

lub bezpośrednio w sekretariatach szkół.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Strona 1 z 2