Polish Czech English French German Russian Slovak

Informacje (41)

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dla poszczególnych rejonów można pobrać TUTAJ.

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 można odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27 (I piętro) od dnia 13 lutego 2017 r.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych oraz stawki opłat nie ulegają zmianie.

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2016 r. (sobota) oraz 31 grudnia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku na terenie Szczyrku zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych. Dotychczasowe odpady „segregowane” (suche) trzeba będzie segregować bardziej szczegółowo.

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2014 i 2015 r.

Informujemy, że dnia 26 marca 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 można odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27 (I piętro) od dnia 15 lutego 2016 r.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

 

Informujemy, że dotychczasowe STAWKI I TERMINY opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają takie same jak w ubiegłym roku.
Zmiana obejmuje wyłącznie domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku, ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek-wtorek 7:00 – 14.00
środa 7:00 – 18:00
czwartek-piątek 7:00 – 14:00
soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk w roku 2016 wyłoniony w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. 33 817 86 46.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 31 grudnia 2015 r.):

  1. Kontener Serwis LUKAS – Wiesław Lukas, ul. Krakowska 317 A, 43-300 Bielsko-Biała.
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
  3. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec.
  4. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
  5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-709 Ruda Śląska.
  6. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  7. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała.
  8. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik.
  9. SANIT-TRANS Sp. z o.o., ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne.
  10. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Strona 1 z 3
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki