Polish Czech English French German Russian Slovak

Uchwała nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 stycznia 2017 r. poz. 364).

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dla poszczególnych rejonów można pobrać TUTAJ.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Szczyrku na rok 2017 dla poszczególnych rejonów. 

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 można odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27 (I piętro) od dnia 13 lutego 2017 r.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych oraz stawki opłat nie ulegają zmianie.

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2016 r. (sobota) oraz 31 grudnia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uchwała nr XXXII/182/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 5752).

Uchwała nr XXXII/181/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 5751).

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku na terenie Szczyrku zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych. Dotychczasowe odpady „segregowane” (suche) trzeba będzie segregować bardziej szczegółowo.

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2014 i 2015 r.

Informujemy, że dnia 26 marca 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 1 z 6
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki