Polish Czech English French German Russian Slovak

Aktualne (58)

Burmistrz Miasta Szczyrk i Starosta Bielski działając w ramach Porozumienia
w sprawie sprzedaży nieruchomości z dnia 24 lutego 2017r. ogłaszają I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Szczyrk i Skarbu Państwa
położonych w Szczyrku przy ul. Willowej 12

                                                                                                                                     I N F O R M A C J A
                                                                                                                      
o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GAZELA

Strona 1 z 5
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki