Polish Czech English French German Russian Slovak

                                                                                                                                     I N F O R M A C J A
                                                                                                                      
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, iż dnia 21 marca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31.01.2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2017r. do godz. 14.00.

Informujemy, iż dnia 21 marca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2017r. do godz. 14.00.

Informujemy, iż dnia 21 marca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2017r. do godz. 14.00.

Treść powiadomienia w załączniku ...

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GAZELA

Treść powiadomienia w załączniku ...

Treść powiadomienia w załączniku ...

Treść powiadomienia w załączniku ...

Strona 1 z 27
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki