Polish Czech English French German Russian Slovak

Burmistrz Miasta Szczyrk i Starosta Bielski działając w ramach Porozumienia
w sprawie sprzedaży nieruchomości z dnia 24 lutego 2017r. ogłaszają I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Szczyrk i Skarbu Państwa
położonych w Szczyrku przy ul. Willowej 12

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych granic obszaru do rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu granic obszaru do rewitalizacji do dnia 8 maja br. poprzez:

- ankietę elektroniczną przesłaną za pomocą formularza – link do ankiety:https://goo.gl/forms/YXiScEYfGXr9Zz9D2

- ankietę papierową przesłaną na adres Urząd Miejski Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, formularz ankiety pobrać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

a) spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami - w dniu 24 kwietnia br. o godzinie 17:00 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych jest:

- p. Klaudia Mańka, przedstawicielka firmy Kreatus Sp. z o.o. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 660 574 307

- p. Justyna Serowik, Urząd Miejski w Szczyrku mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel: (33) 829 50 27

logo pomoc techniczna

piątek, 21 kwiecień 2017 10:57

Zgłoś pomysł na rewitalizację

Napisane przez

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Szczyrk, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Dotychczas, zgodnie z załączoną mapą, wyznaczony został proponowany obszar do rewitalizacji, zaznaczony czerwoną linią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w Programie Rewitalizacji. Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.  Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym.  Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie  od 20 kwietnia do 08 maja br. w następujący sposób:
-  w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, w godzinach pracy urzędu,
- w postaci zeskanowanej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji dotyczących projektów jest:

- pani Klaudia Mańka, przedstawicielka firmy Kreatus Sp. z o.o. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 660 574 307

- pani Justyna Serowik, Urząd Miejski w Szczyrku, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel: (33) 829 50 27

logo pomoc techniczna

czwartek, 20 kwiecień 2017 13:58

Decyduj o rewitalizacji Gminy

Napisane przez

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez Gminę Szczyrk do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk, zwracamy się z prośbą o pomoc we wskazaniu tych terenów naszej gminy, które powinny zostać objęte procesami rewitalizacji. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://goo.gl/forms/e6UJG5ZYZsT5Wg4E3

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 8 maja br.

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Szczyrk. Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji do włączenia się w jego opracowanie poprzez udział w konsultacjach społecznych.

W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie w najbliższy poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

czwartek, 20 kwiecień 2017 13:51

Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Napisane przez

Gmina Szczyrk przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Program Rewitalizacji jest dokumentem, który pełnić będzie bardzo ważną rolę, pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy. Ponadto pozwoli Gminie, jak również innym instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom na pozyskiwanie dofinansowania ze środków unijnych na projekty rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.

 

Treść informacji w załączniku ...

W związku z zakończeniem naboru wniosków do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na rok 2017 poniżej umieszczamy listy złożonych wniosków zakwalifikowanych do udziału w Programie wraz z wykazami nieruchomości, które znalazły się na liście wniosków rezerwowych.

Ponadto informujemy, iż złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez Operatora Programu pod względem spełniania warunków udziału w Programie, co zadecyduje o ostatecznym udziale w Programie.

O dalszych działaniach dotyczących realizacji Program będziemy na bieżąco informować.

 

Strona 1 z 29
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki