Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5797).

Uchwała wprowadza zmianę w cenniku usług dodatkowych.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-01-05
Publikacja w dniu:
2016-01-05
Opis zmiany:
b/d