2016-05-09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:34947 - 2016 data 05.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, fax. 033 8178763.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest:

PARAMETRY TECHNICZNE.W szczególności celem w I etapie jest zabezpieczenie osuwiska Szczyrk Dunacie poprzez trwałe umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowokamiennych, umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego oraz zabudowę wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego. Jednostronne umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 opaska brzegową z gabionów i koszy siatkowokamiennych o łącznej długości L=197 mb.Opaska brzegowa Typ A gabion o wym. 0,80 x 1,50 x 3,00 plus kosze siatkowokamienne o wym.0,50m x 1,50m x 3,00m +0,50 m x 1,00 m x 3,00 m i geowłóknina FILTEX K1/300.Umocnienie skarpy na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie FILTEX K1/300. F=371 m2. Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30 do 50 cm, śr.gr.60 cm,od km 0+847 do 0+650.L=197 mb,F=810 m2. Droga technologiczna z płyt drogowych gr.15 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm, szer.3,0 m, na lewym brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650,dostosowana do istniejących warunków terenowych.L=190 mb, F=540 m2. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI. Kolejność wykonania inwestycji.Wykonanie drogi technologicznej z płyt drogowych gr.15 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, szer.3,0 m, na lewym brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 o łącznej długości L=190 mb, dostosowana do istniejących warunków terenowych.Umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+846 do km 0+650 opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowokamiennych na na geowłókninie FILTEX K1/300 o łącznej długości L=197 mb.Umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą,górna warstwa narzutu humusowana gr.10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie FILTEX K1/300.F=371m2. Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30do50 cm,śr.gr.60 cm,od km0+847 do 0+650.L=197mb,F=810m.

W ogłoszeniu powinno być:

PARAMETRY TECHNICZNE.W szczególności celem w I etapie jest zabezpieczenie osuwiska Szczyrk Dunacie poprzez trwałe umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowokamiennych, umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego oraz zabudowę wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego. Jednostronne umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 opaska brzegową z gabionów i koszy siatkowokamiennych o łącznej długości L=197 mb.Opaska brzegowa Typ A gabion o wym. 0,80 x 1,50 x 3,00 plus kosze siatkowokamienne o wym.0,50m x 1,50m x 3,00m +0,50 m x 1,00 m x 3,00 m i geowłóknina FILTEX K1/300.Umocnienie skarpy na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie FILTEX K1/300. F=371 m2. Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30 do 50 cm, śr.gr.60 cm,od km 0+847 do 0+650.L=197 mb,F=810 m2. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI. Kolejność wykonania inwestycji.Umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+846 do km 0+650 opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowokamiennych na na geowłókninie FILTEX K1/300 o łącznej długości L=197 mb.Umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą,górna warstwa narzutu humusowana gr.10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie FILTEX K1/300.F=371m2. Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30do50 cm,śr.gr.60 cm,od km0+847 do 0+650.L=197mb,F=810m.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest:

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.05.2016r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ogłoszeniu powinno być:

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.05.2016r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy pok. 11.

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy pok. 11

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-05-09
Publikacja w dniu:
2016-05-09
Opis zmiany:
b/d