2016-10-27

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1774 z 2015r. ze zm.) Burmistrz Miasta Szczyrk odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2809/12, 2809/14, 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 oraz działek nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00141453/7 o łącznej powierzchni 1,8458 ha, zabudowanych budynkiem o powierzchni zabudowy 2444 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2oraz działki nr 2804/4 o powierzchni 0,2683 ha, obręb Szczyrk, stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej księgą wieczysta BB1B/00080100/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej oraz udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2809/8 o powierzchni 0,0080 ha obręb Szczyrk w wysokości udziału 160/17920 cz. objętej księgą wieczysta BB1B/00111758/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej.

Przetarg miał odbyć się w dniu 28 października 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31.

Przyczyną odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu o przetargu niepełnej informacji dotyczącej ceny wywoławczej.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Tomasz Laszczak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-10-27
Publikacja w dniu:
2016-10-27
Opis zmiany:
b/d