2017-07-18

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Szczyrk ogłasza II ustny przetarg (licytacje) na sprzedaż autobusu marki Autosan

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:
  • Gmina Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
   Tel. (33) 8295026; Fax (33) 8178763;
 2. Przedmiot sprzedaży:
  • Przedmiotem zbycia jest autobus, marki AUTOSAN, wersja S SMYK stanowiący mienie Gminy Szczyrk.
 3. Dane identyfikacyjne pojazdu:
  • Marka i model: AUTOSAN; S SMYK;
  • Data pierwszej rejestracji 2003/05/12;
  • Rodzaj pojazdu – autobus szkolny 2 drzwiowy 43 osobowy;
  • Kolor powłoki lakierniczej – żółty;
  • Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów - 2 / 4x2 /manualna;
  • Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym;
  • Oznaczenie silnika – 6cT107-3/A4/1;
  • Nr rejestracyjny – SBI 84HG;
  • Rok produkcji – 2003;
  • Przebieg - 243054 km;
  • Pojemność silnika – 6540ccm;152 kW (207KM);
  • Długość/ Szerokość/ Wysokość - 9300mm /2500mm / 3150mm
  • Rodzaj paliwa – D;
  • Brak aktualnych badań technicznych
  • Ważne OC do 27.04.2016
 4. Cena wywoławcza pojazdu:
  • Cena wywoławcza pojazdu wynosi – 29 500,00 zł;
  • Postąpienie w licytacji wynosi – 100 zł;
 5. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
  • Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
  • Pojazd można oglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczyrk po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 6. Osoba do kontaktów: Marcin Kubica, tel. 33 8295020
 7. Wadium:
  • Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.950,00 zł na konto Zamawiającego: nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank: Etno Banku Spółdzielczego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2016r., do godziny 12.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.
  • Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.
  • Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  • Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
   • uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy.
   • uczestnik, który wygrał aukcję, nie zapłacił ceny zakupu .
 8. Miejsce i termin przetargu:
  • Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2016r., o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, sala narad pok. 31 II piętro.
  • Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji.
  • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji), jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu (licytacji).
 9. Postanowienia końcowe
  • Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
  • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
   • Burmistrza Miasta w terminie 3 dni wyznaczy termin podpisania umowy, nie dłuższy niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
   • Kwotę wylicytowana nabywca zobowiązany jest zapłacić do dnia podpisania umowy.
   • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
  • Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi jedno postąpienie.
  • Burmistrz Miasta Szczyrk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  • Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl (zakładka Urząd Miejski – przetargi) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczyrk.
  • Ogłoszenie zostało zamieszczone:
   • na stronie internetowej: www.um.szczyrk.pl
   • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczyrk.

Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w przetargu, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-03-11
Publikacja w dniu:
2016-03-11
Opis zmiany:
b/d