2019-07-04

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.: ”Odbudowa drogi nr 681041S ulicy Pasterskiej w Szczyrku w km 0+176 do km 0+482 Etap I ” odbyło się w dniu 04/07/2019 o godz. 11:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości: 390 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji/ rękojmi

Warunki płatności

 

1.

Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel
Jan Golik
43-476 Jaworzynka 301

 

354 581,18 zł

 

23.09.2019r.

 

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

2.

Firma Handlowo-Usługowa Drew-Ziem
Przemysław Antosz
Ul. Cienista 1078
43-374 Buczkowice

 

346 512,12 zł

 

23.09.2019r.

 

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

3.

”SKAL-BRUK”
Adamczyk Marek
Ul. Różana 25,
34-300 Żywiec

 

344 589,37 zł

 

23.09.2019r.

 

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

4.

Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD P.W. Sp. z o.o.
Ul. Leśnianka 101
34-300 Żywiec

 

386 038,92 zł

 

23.09.2019r.

 

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
b/d